Tältä sivustolta löydät paljon asiaa liittyen kuurouteen, sen alakulttuureihin ja siihen tavalla tai toisella liittyviin ilmiöihin. Kuurous on paljon muutakin kuin sitä, ettei ihminen kuule samalla tavalla kuin kuulevat ihmiset kuulevat. Kuurouteen kätkeytyy todella elinvoimainen, mielenkiintoinen ja rikas kulttuuri, jonka perintö elää vahvana kuurojen yhteisöissä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Monelle tuleekin yllätyksenä se, kuinka vahvasti kuurot kokevat identiteettinsä kuuroutensa kautta ja kuinka ylpeitä monet kuurot ovat taustastaan. Tämä voimakas yhteisöllisyys näkyy muun muassa erilaisina tapahtumina, joita kuurot järjestävät säännöllisesti. Kuurojen yhteisö on tavattoman monipuolinen ja kirjava kokonaisuus, jossa kuitenkin vallitsee yhteisen kielen eli viittomakielen, sekä yhteisen historian, tapojen ja perinteiden kirjon myötä voimakas yhteenkuuluvuuden tunne.

Eräs tämän sivuston keskeisimmistä aiheista on tietysti myös viittomakieli, jota käsitellään useammassakin eri osiossa. Täältä voi lukea esimerkiksi viittomakielen ja ylipäätään viittomakielisten asemasta Suomessa sekä siitä, kuinka viittomakielen asema ja merkitys on muuttunut merkittävästi muutaman vuosikymmenen sisällä. Lisäksi käsitellään viittomakieltä ihmisen äidinkielenä sekä sitä, kuinka viittomakieltä äidinkielenään käyttävän ihmisen kanssa kommunikoiminen onnistuu silloin, kun itse ei osaa viittoa. Myös sormiaakkoset ovat yksi tällä sivustolla käsitellyistä aiheista.

Sivuston taustalla toimii muutama kuurojen asioihin perehtynyt ihminen, joille kuurojen etujen ajaminen on tärkeää henkilökohtaisista syistä. Aivan liian usein kuurot joutuvat väärinymmärretyiksi, eikä monikaan tiedä paljoakaan kuuroista tai kuurojen kulttuurista, joten tämän sivuston tavoitteena on hiukan raottaa tätä salaperäisyyden verhoa. Loppujen lopuksi on syytä muistaa, että kuurot ovat aivan tavallisia ihmisiä, jotka eivät yksinkertaisesti kykene kuulemaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö kuurojen kanssa voisi tulla loistavasti toimeen tai solmia ihmissuhteita – tarvitaan vain hiukan kärsivällisyyttä, avointa mieltä sekä luovuutta!