Sormiaakkosia käytetään viittomakielen tukena

Maailmassa on kymmeniä eri sormiaakkosia. Suomessa käytetään amerikkalaisia sormiaakkosia, joskin listaan on lisätty kirjaimet å, ä sekä ö. Tällöin suomalaisiin sormiaakkosiin kuuluu kaiken kaikkiaan 29 eri kirjainta. Iso-Britanniassa ja Turkissa käytettävissä sormiaakkosissa käytetään molempia käsiä, kun taas joissain muissa sormiaakkosissa kuten esimerkiksi1cca7d8695b35c27d154eaccdbd1537a434ac83c suomalaisessa, ranskalaisessa ja amerikkalaisessa versiossa käytetään ainoastaan yhtä kättä. Myös sormiaakkosten viittomisnopeus vaihtelee suuresti eri viittomakielisten yhteisöjen välillä. Esimerkiksi italialaisia sormiaakkosia viittoessa sanat tavataan selkeästi ja suhteellisen hitaasti, kun taas brittiläisille sormiaakkosille tunnusomaista on niin nopeatempoinen viittominen, että kirjaimet sulautuvat hiukan toisiinsa.

Vaikka viittomakieli koostuu kymmenistä tuhansista sanoista ja täysin omasta kieliopistaan, löytyy siitäkin erikseen aakkoset, jotka ilmaistaan sormien eri asennoilla ja jotka vastaavat puhutun kielen kirjaimia. Usein sormiaakkosin tavataan esimerkiksi ihmisten nimiä, vähemmän tunnettujen paikkojen nimiä, elokuvien ja kirjojen nimiä sekä tavaramerkkejä, mutta tunnetuimmat ja vakiintuneimmat nimet saavat usein jossain vaiheessa oman viittomamerkkinsä. Sormin tavataan erikseen sellaiset ihmisten ja paikkojen nimet, joille ei vielä ole keksitty viittomaa. Usein sormiaakkosia käytetään apuna myös silloin kun viittoja ei tiedä jotain tiettyä viittomaa tai mikäli on syytä olettaa, ettei henkilö, jolle viitotaan, tunne jotain tiettyä viittomaa.

Sormiaakkosista on hyvä aloittaa viittomakielen opetteleminen, sillä voidakseen tavata sanoja, täytyy henkilön muistaa ainoastaan 29 eri viittomamerkkiä verrattuna satoihin tai tuhansiin viittomiin, jotka eivät välttämättä muistuta sanan varsinaista merkitystä laisinkaan. Ainakin teoriassa sormiaakkoset ovatkin helpommin omaksuttava kommunikointitapa. Tosiasiassa sormiaakkosia ei kuitenkaan voida käyttää korvaamaan viittomakieltä kahdestakin eri syystä. Ensinnäkään sormiaakkoset eivät ole käytännöllisin mahdollinen tapa kommunikoida, sillä jo muutaman lauseen muodostaminen sormilla tavaten kestäisi aivan liian kauan. Sormiaakkoset ovat tärkeä viittomakieltä tukeva ilmaisutapa, mutta viittomakieli itsessään on paljon tehokkaampi tapa saada viesti perille. Toinen syy sille, miksei sormiaakkosia voida käyttää pääasiallisena viestintämuotona on se, että se lisäisi väärinymmärryksiä. Kun lauseensa on saanut tavattua, on keskustelukumppani luultavasti jo unohtanut, mistä lauseen alussa puhuttiin. Lisäksi monen yksittäisen merkin käyttäminen yhden ainoan sanan muodostamiseksi saattaa johtaa siihen, että keskustelukumppani tulkitsee jonkin kirjaimen väärin, jolloin ymmärtäminen vaikeutuu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*