Kuinka kommunikointi onnistuu kuuron ihmisen kanssa?

Kuuron ihmisen kohtaaminen saattaa joidenkin mielestä tuntua hämmentävältä, sillä saatetaan esimerkiksi kuvitella ettei yhteistä kieltä pystyttäisi mitenkään löytämään tai että vuorovaikutus olisi jollain muulla tapaa tavattoman haasteellista. Kuuron ihmisen kanssa kommunikoiminen ei kuitenkaan edellytä viittomakielentaitoja, vaan yksinkertaisesti hiukan pe10-aging-myths-654499857-jun-20-2012-600x400lisilmää, luovuutta ja kykyä sijoittua toisen ihmisen asemaan.

Kuuron henkilön kanssa tekemisissä ollessa täytyy ensin saada kiinnitettyä hänen huomionsa. Katsekontakti on oiva keino tässä asiassa. Mikäli on tarpeen, voi myös pienellä kädenheilautuksella tai kevyesti koskettamalla saada kuuron huomion kääntymään itsensä puoleen. Kevyttä kosketusta esimerkiksi olkapäähän ei katsota lainkaan pahalla kuurojen yhteisössä, vaikka kyseessä olisivatkin toisilleen täysin tuntemattomat henkilöt.

Mikäli keskusteleminen takeltelee aluksi, ei kannata hävetä kynän ja paperin esiin ottamista. Kuuro nimittäin todennäköisesti arvostaa elettäsi entistäkin enemmän, sillä se kertoo halustasi löytää yhteinen sävel. Usein kynän ja paperin käyttäminen esimerkiksi käsieleiden ja kasvojen ilmeiden rinnalla kantaa keskustelussa jo pitkälle. Kuuron ihmisen kanssa kommunikointi vaatii aluksi hiukan totuttelua, joten siihen on hyvä varata aikaa ja kärsivällisyyttä. Toisinaan esimerkiksi jo sanotun asian toistaminen on tarpeen, mutta tällöin kannattaa toistaa sanomansa tai esimerkiksi yrittää ilmaista se jollain muulla tavalla.

On hyvä muistaa, että kuuro ihminen ikään kuin kuuntelee silmiensä välityksellä. Näkökyky onkin kuuroille tärkein keino kommunikoida toisten ihmisten kanssa ja saada tietoa. Kuuron ihmisen kanssa voi pärjätä yllättävän pitkälle myös selkeästi puhumalla siten, että huulet ovat helposti luettavissa. Jos keskustelukumppani mutisee tai puhuu muuten epäselvästi tai jos hänellä on esimerkiksi suuta peittävä parta, on huulilta luku tällöin luonnollisesti monin kerroin haastavampaa. Harjaantuneinkaan huulilta lukija harvoin onnistuu ymmärtämään yli puolet kaikesta, mitä puhut, mutta useimmiten ainakin keskustelunaihe ja tärkeimmät asiat tulevat pääpiirteittäin selviksi. Kannattaa myös muistaa ettei kuuron kanssa keskustellessa voi kääntyä katsomaan toiseen suuntaan kesken puhumisen, sillä tällöin näköyhteys katoaa. Katsekontaktin säilyttäminen on tärkeää – myös silloin, kun kuurolla on mukanaan viittomakielentulkki. Katsekontakti kielii kunnioituksesta, sillä vaikka kuurolla olisikin mukanaan tulkki, on hän todellisuudessa se henkilö, jonka kanssa asioit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*