Asiaa kuuroudesta

On oikeastaan kaksi eri lähestymistapaa siihen, mitä “kuurous” merkitsee. Ensimmäinen niistä on fyysinen tila, jossa kuuro henkilö ei kykene kuulemaan sellaisia ääniä, joita muut ihmiset kuulevat. Kuuroutta voidaan mitata esimerkiksi asteittain tai prosenttilukemalla, jolla kuvaillaan sitä, kuinka pdefending-minimal-deafness-claims-a-reinforcement-of-the-de-minimis-principle-web-headeraljon henkilön kuulo poikkeaa normaalikuulosta. Toinen tapa määritellä “kuuro” ihminen on ennemminkin tapa olla ja elää: kuuroilla voidaan viitata myös ihmisryhmään, jota yhdistää tapa katsoa maailmaa visuaalisesta näkökulmasta. Tällaiset kuurot ovat usein olleet kuuroja jo syntymästään saakka tai kuuroutuneet varhaisessa vaiheessa lapsuuttaan. Kuurous määrittelee tämän näkökulman myötä kulttuurillisesti, sosiaalisesti ja kielellisesti yhtenäisen ryhmän: kuurojen yhteisön.

Kuurous voi johtua hyvin monesta eri tekijästä, eikä suurin osa syntymäkuuroista milloinkaan selvitä, mistä heidän oma kuuroutensa on peräisin. Kuurous voi olla esimerkiksi perinnöllistä, jolloin kuurous siirtyy sukupolvesta toiseen tai jopa useiden sukupolvien välillä siten ettei kuuroudesta suvun historiassa edes tiedetä. Toisinaan kuuroutta aiheuttava geeni saattaa liittyä myös muihin vammoihin tai terveysongelmiin. Vaikka osassa tapauksia kuurouden syynä ovat perinnölliset tekijät, voi kuuroutta yhtä hyvin aiheuttaa jokin sairaus kuten aivokuume, tuhkarokko, sikotauti tai vihurirokko tai esimerkiksi joidenkin lapselle haitallisten huumeiden käyttäminen raskauden aikana. Ennenaikainen syntyminen saattaa olla joissain tapauksissa selitys kuuroudelle, mikäli lapsen kuuloelimet eivät ole vielä kehittyneet tarpeeksi syntymiseen mennessä. Lapsi saattaa kuuroutua joko raskauden aikana tai synnyttyään. Lisäksi kuurous saattaa olla seurausta toistuvasta tai pitkittyneestä altistumisesta metelille kuten kovalle musiikille tai esimerkiksi työmaalta kantautuvalle melulle, räjähdyksille ja muille koville äänille. Myös jatkuvat ja pitkittyneet korvatulehdukset voivat johtaa kuuroutumiseen. Riippuen siitä, mikä kuurouden on aiheuttanut, saattaa kuurous olla joko väliaikaista tai pysyvää.

Kuuroutta voidaan korjata nykyään tietyissä tapauksissa. Monelle syntymästään saakka kuurolle tai lapsena kuuroutuneelle kuurous on muodostunut jonkinlaiseksi identiteetiksi, minkä vuoksi hyvin monet kuurot tuomitsevat jyrkästi kuuloimplanttien asentamisen ja muut kuuloa korjaavat leikkaukset. Toisaalta monet kuuron lapsen saaneet vanhemmat päätyvät asentamaan lapselleen kuuloimplantin, mikä mahdollistaa lähes täysin normaalin kuulevan elämän elämisen. Moni huonokuuloinen käyttää lisäksi kuulolaitetta, joka helpottaa jokapäiväistä elämää merkittävästi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*